سولماز الهامی
سولماز الهامی
رئیس هیات مدیره مجموعه همیاران

دارای بیش از 20 سال سابقه کار اجرایی هستم، حدود ده سال است در قالب موسسه مشاوره مدیریت (دارای گرید انجمن مشاوران مدیریت ایران)، به آموزش، مشاوره، نظارت، پیاده سازی و استقرار سیستمهای منابع انسانی در سازمانهای خصوصی و دولتی می پردازم. سایر فعالیتهای اینجانب در حال حاضر به شرح زیر است:
رئیس هیات مدیره موسسه مشاوره مدیریت همیاران
عضو هیات علمی دانشگاه تابران
عضو دائمی کمیته های طبقه بندی مشاغل
عضو انجمن مدیریت منابع انسانی ایران
کوچ حرفه ای سطح یک
ارزیاب خبره کانونهای ارزیابی دستگاههای اجرایی کشور
عضو انجمن زنان کارآفرین ایران

تحصیلات
  • دکتری مدیریت بازرگانی گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی
تجربه‌ها
  • 12 سال کارشناس و مدیر منابع انسانی شرکتهای وابسته به وزارت نیرو
  • 8 سال رئیس هیات مدیره موسسه مشاوره مدیریت همیاران