فریبرز دخانیان با سابقه بیش از ۳۴ سال تجربه در حوزه مشاوره و اموزش با مدرک دکترای مدیریت بازاریابی استراتژی است.

تحصیلات
  • دکترای مدیریت استراتژیک
تجربه‌ها
  • مشاور بیش از ۲۰۰ شرکت و کارخانه
  • مشاور بازاریابی و فروش پارک علم و فناوری خراسان
  • مشاور بازاریابی و فروش مرکز توانمندسازی شتابدهنده فردوسی(کارگزار توانمندسازی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری)