محمد مهدی رفیعی
محمد مهدی رفیعی
وکیل دادگستری، مشاور حقوقی، مدرس حقوق سایبری و مدیر آموزش

وکیل دادگستری / مشاور حوزه های تجارت الکترونیکی، جرایم رایانه ای، مالکیت فکری، طرح های صنعتی و ارزهای
دیجیتال / مشاور قراردادهای شرکت های تجاری، استارتاپ و دانش بنیان / عضو وکلای مرکز استان تهران / پژوهشگر
مقطع دکتری حقوق جزا و جرمشناسی

تحصیلات
  • پژوهشگر مقطع دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه تهران
  • دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا دانشگاه شهید مطهری (ره)
  • دانش آموخته کارشناسی حقوق دانشگاه شهید مطهری (ره)
تجربه‌ها
  • مشاور حقوقی و مدیر آموزش (حقوق مالکیت فکری و جرایم رایانهای) موسسه حقوقی دادورس
  • مدیر آموزش (بخش حقوق تجارت الکترونیکی) گروه وکلای استارتاپ
  • مشاور حقوقی شرکت مهندسین مشاور نافع امین
  • مشاور حقوقی شرکت اعتماد آوای طوس