منصور سالاری
منصور سالاری
مدیرعامل شرکت همپای تعالی ایرانیان

حدود 23 سال سابقه در حوزه مدیریتی، تدوین برنانه استراتزیک بازاریابی، مدیریت کیفیت و تولید کم هزینه و مدیریت منابع انسانی

تحصیلات
  • کارشناسی مهندسی صنایع
    کارشناسی ارشدمدیریت بازرگاتیMB
تجربه‌ها
  • 23 سال سابقه تدریس، مشاوره و مربیکری