یاسر احسان
یاسر احسان
عضو هیات مدیره و مدیر اجرایی شرکت پويا سنجش دوران

مشاور در حوزه هاي
استراتژي
منابع انساني
بهبود و تعالي سازماني

تحصیلات
  • دكتراي مديريت استراتژيك
تجربه‌ها
  • مدیر گروه سابق گروه مدیریت پروژه و تحلیل کسب و کار ؛انجمن انفورماتیک ایران
  • مدرس مدعو سازمان مدیریت صنعتی، مرکز آموزش بازرگانی کاشان، مجتمع فنی تهران، مرکز آموزش بازرگانی قم و ...