جستجوی مشاور

امین علی اکبری
امین علی اکبری
کارشناس ارشد بررسی منابع و تامین کالا و عضو اصلی کمیته ویژه فنی بازرگانی دستگاه مرکزی وزارت نفت
مشاوره در توسعه کسب و کار و تحقیقات بازار و ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان تولیدی ، سازندگان و تامین کنندگان برای ورود به فهرست بلند دستگاه مرکزی وزارت نفت و همچنین فعالیت در سامانه ستاد دولت و همچنین ارائه راهکار های مفید بازرگانی و بازاریابی به تولیدکنند... مشاهده جزئیات