رویداد فینتک تاک

اطلاعاتفرصت‌های سرمایه‌گذاری جیرینگ همراه اول

مهلت ثبت‌نام: 20 بهمن ماه
زمان داوری: 25 بهمن ماه

کارخانه نوآوری مشهد -- 16 الی 20

فرم ثبت استارتاپ/شرکت

در رویداد فینتک تاک

مرحله 1 از 3