فرم پذیرش بازی‌سازان

 
طی تفاهم‌نامه‌ای که شبکه یکپارچه خدمات و کسب‌وکارهای شهری شهرداری مشهد با شتاب‌دهنده فردوسی منعقد نمود، از این پس بازی‌سازان مشهدی می‌توانند بازی‌هایی که در جهت توسعه فرهنگ شهروندی تولید نموده‌اند را به کمک این شتاب‌دهنده در اپلیکیشن «شهر من» قرار دهند. این تفاهم‌نامه شامل بازی‌هایی موبایلی و کم‌حجم (تحت وب) می‌گردد که مبتنی بر نیازهای شهری بوده و با محوریت آموزش فرهنگ شهروندی و شهر هوشمند طراحی شده باشد.
در صورتی که تیم شما، بازی آماده‌ای با محوریت شهر و فرهنگ شهروندی داشته باشد، می‌توانید از طریق فرم زیر بازی خود را ثبت نمایید تا در صورت تایید تیم شتاب‌دهنده و «شهر من»، در اپ مورد نظر قرار گیرد و حتی بازی‌سازانی که سناریوی جذابی برای ساخت بازی با محورهای مذکور را دارند نیز می‌توانند در صورت تایید طرح توسط شتاب‌دهنده، از ظرفیت شتابدهی این مجموعه برخوردار گردند.