رویداد شهر ایده آلتو بساز

فرخوان حمایت از طرح‌های فعال در حوزه خدمات شهری و گردشگری

گسترش نوآوری، شهرها را دستخوش تحول کرده است. اکنون «شهر هوشمند» به الگویی جهانی برای شهر ايده آل تبدیل شده؛ جایی که شهروندان به بازیگرانی فعال در عرصه تصمیم‌گیری‌ها و پیاده‌سازی آنها تبدیل شده‌اند. در این بین، استارتاپ‌ها به عنوان پیشروان عرصه نوآوری، نقشی کلیدی در بهبود مدیریت شهری را به عهده دارند. مشهد نیز به عنوان دومین کلان‌شهر کشور و دومین قطب نوآوری، فرصت‌های کم‌نظیری را پیش روی اهالی نوآوری داده است.
در همین راستا، شتاب‌دهنده کسب و کار فردوسی به عنوان بهره‌بردار کارخانه نوآوری مشهد، رویداد «شهر ايده آلت رو بساز!» را طراحی نموده است. این رویداد که در قالب DemoDay برگزار می‌شود، فرصتی است تا استارتاپ‌های شهر که در حوزه خدمات شهری و گردشگری فعالیت دارند، ایده‌ها و راهکارهای خود را به شهردار محترم مشهد و مدیران ارشد شهری در شهرداری مشهد ارائه کنند. استارتاپ‌های برگزیده رویداد، این فرصت را خواهند داشت تا بتوانند طرح خود را با حمایت شهرداری مشهد اجرایی و نقش خود را در بهبود مدیریت شهری ایفا کنند.

فرصت ثبت نام در رویداد تا 10بهمن


پس از انجام ارزیابی اولیه، استارتاپ‌های برگزیده اعلام می‌شوند

برگزار کننده

 
شهر ایده ال (1)
 

حامیان

رویداد شهر ایده آلتو بساز
شهر ایده ال (2)
29
32
شهر ایده ال (4)
شهر ایده ال (3)
شهر ایده ال (6)

شهر ایده ال (7)
شهر ایده ال (8)
شهر ایده ال (9)
شهر ایده ال (10)
شهر ایده ال (11)

شهر ایده ال (12)
شهر ایده ال (25)
30
شهر ایده ال (23)
شهر ایده ال (26)
شهر ایده ال (27)

شهر ایده ال (28)
شهر ایده ال (24)
شهر ایده ال (15)
شهر ایده ال (16)
شهر ایده ال (17)
شهر ایده ال (13)

شهر ایده ال (21)
شهر ایده ال (22)
شهر ایده ال (20)
31


به جمع حامیان این رویداد بپیوندید...


هماهنگی از طریق ایمیل زیر


info@ferdowsiac.ir