شتابدهنده ماموت
"ما طراح راه حل هستیم...

معرفی مجموعه

هلدینگ و شتابدهنده ماموت در حوزه‌های مشاوره کارآفرینی، فضای کاراشتراکی و شتابدهنده در حال فعالیت است و برای استارتاپ‌ها و کسب و کارها با چهار استارتاپ استودیو خدمات نوآورانه را ارائه می‌دهد که به شرح زیر است:

  • استودیو نوآوری شهری ماموت
  • استودیو گرافیک دیزاین شتابدهنده ماموت
  • استودیو مدیا شتابدهنده ماموت
  • استودیو نوآوری معماری شتابدهنده ماموت