مهدی فیاضی بارجین

علی گیاه پور
علی گیاه‌پور
8 آذر, 1402

مهدی فیاضی بارجین

مهدی فیاضی بارجین

عضو فضای کار اشتراکی

سید علیرضا ضیایی
سید علیرضا ضیایی
مسئول فنی شتابدهنده کسب و کار فردوسی

دیدگاه ها بسته شده است