تیم ما

 
مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل
ملیحه فرامرزی

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی
مریم پوراکبر

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی
مرضیه ایزدپناه

مرضیه ایزدپناه

مدیر فنی
 
 
ندا هنر دوست

مهدیه هنردوست

مسئول اداری
عطا عربشاهی

عطا عربشاهی

مسئول آموزش

معصومه اسفندیاری

کارشناس شتابدهی
سینا ناجی

سینا ناجی

گرافیست
 
 

علی پیوند طلب

مدیر مالی و اداری

محمد علی نجفی

کارشناس فنی