تیم ما

 
مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل
دکتر ملیحه فرامرزی

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی
misramezani-min

کیمیا رمضانی

مدیر شتابدهی
mispoorakbar-min

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی
 
 
علی بنایی

علی بنایی

مدیر ارتباطات
izadpanah-min

مرضیه ایزدپناه

مدیر فنی
honardoost

مهدیه هنردوست

مسئول اداری
arabshahi

عطا عربشاهی

مسئول آموزش
 
 

معصومه اسفندیاری

کارشناس شتابدهی
naji

سینا ناجی

گرافیست