تیم ما

 
مصطفی مکارم

مصطفی مکارم

بنیان گذار و مدیرعامل

ملیحه فرامرزی

مدیر اجرایی
مریم پوراکبر

مریم پوراکبر

مدیر منابع انسانی
 
 
مرضیه ایزدپناه

مرضیه ایزدپناه

مدیر فنی
ندا هنر دوست

مهدیه هنردوست

مسئول اداری

معصومه اسفندیاری

کارشناس شتابدهی
 
 

علی پیوند طلب

مدیر مالی و اداری
علی شیخ زاده

علی شیخ زاده

مدیر ارتباطات
علی نوروزی

علی نوروزی

مسئول آموزش