رویداد های کارخانه نوآوری مشهد

رویداد های کارخانه نوآوری مشهد
11 اردیبهشت, 1403
نشست معرفی خدمات مرکز توانمندسازی ویژه شرکت های پارک

نشست معرفی خدمات مرکز توانمندسازی ویژه شرکت‌های دانش بنیان و فناور

رویداد پایان‌یافته

2 اسفند, 1402
وبینار کشوری بازاریابی بین المللی

وبینار کشوری بازاریابی بین المللی

رویداد پایان‌یافته

25 بهمن, 1402
دوره آموزشی مدیریت فرآیندها و اهمیت گردش اطلاعات در افزایش کارایی و اثربخشی

دوره آموزشی مدیریت فرآیندها و اهمیت گردش اطلاعات در افزایش کارایی و اثربخشی

رویداد پایان یافته

14 بهمن, 1402
کمپین استراتژی های تأمین مالی کسب و کارها

کمپین استراتژی های تأمین مالی کسب و کار

رویداد پایان یافته

30 دی, 1402
الزامات قانونی تأمین اجتماعی و معافیت بیمه‌ای برای شرکت‌ها

وبینار الزامات قانونی تأمین اجتماعی و معافیت بیمه‌ای برای شرکت‌ها

رویداد پایان یافته

19 دی, 1402
دوره آموزشی کمپین تبلیغاتی

دوره آموزشی کمپین تبلیغاتی

رویداد پایان‌یافته