صندوق نوآوری و شکوفایی

2 بهمن, 1401
رویکردهای نوین در توسعه بازار

دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار

شتابدهنده کسب و کار فردوسی با همکاری صندوق نوآوری و شکوفایی و پارک علم و فناوری خراسان رضوی برگزار میکند: دوره آموزشی مجازی رویکردهای نوین در توسعه بازار مدرس: دکتر […]
2 آذر, 1401
رویداد جعبه ابزار مدیریتی ویژه مدیران شرکتها

رویداد جعبه ابزار مدیریتی ویژه مدیران شرکتها

رویداد پایان یافته

9 آبان, 1401
رویداد صندوق نواوری و شکوفایی

دوره آموزشی طراحی الگوی توسعه فردی مدیران شرکت های دانش بنیان

پایان یافته است.